Botanical Database

ชื่อ : India    /  อินเดีย

ชื่อทั่วไป :  India 

ส่วนผสม : Champaka, Frangipani, Lady of the Night 

Scents Discription :  หลายประเทศในทวีปเอเชีย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้คนต่างมีศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากในทวีปเอเชียนั้นลักษณะในการแสดงความเคารพที่เหมือนกันก็คือ การถวายดอกไม้ อย่างเช่นในประเทศอินเดีย ศรีลังกา ญี่ปุ่น จีน และเกือบทุกประเทศในอาเซียน ต่างใช้ดอกไม้ที่มีความหอม และความสวยงาม เป็นส่วนหนึ่งในวัตถุบูชา และดอกไม้นั้นสำหรับชาวอินเดีย ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าในส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เราจึงคิดปรุงกลิ่นอายจาก พิธีกรรมอันน่าหลงไหลของชาวอินเดีย ปรุงแต่งเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพรรณอันอ่อนโยน นุ่มนวล ส่งกลิ่นหอมหวานของดอกไม้ขาวที่นุ่มนวลอย่าง Champaka และ Frangipani ดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบเอเชีย และเจือความสดชื่นของ Lady of the Night ทำให้กลิ่นหอมอย่าง India  นั้นมีความหอมละมุนอันน่าหลงไหล เปรียบดั่งการแสดงความเคารพที่อ่อนน้อม 

Scents Characteristics : กลิ่นหอมหวานของดอกไม้ขาวที่นุ่มนวลอย่าง Champaka และ Frangipani ดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบเอเชีย และเจือความสดชื่นของ Lady of the Night ทำให้กลิ่นหอมอย่าง India  นั้นมีความหอมละมุนอันน่าหลงไหลของดอกไม้ 

Scents Ideas : 
กลิ่น และผลิตภัณฑ์ :  
เกร็ดความรู้ : 

Blend will with….  :

Scents Details : 
Note : MT
Family : 
Sub- Family : 
Level : Comfortable
Scents Type :

Clarifying Properties : Warm
บรรเทาอาการ :
ข้อควรระวัง :  –  

We use cookies to give you the best experience.