Botanical Database

ชื่อ : Dawn /  ดอน

ชื่อทั่วไป : Dawn 

ส่วนผสม : English Lavender (ดอกลาเวนเดอร์), Zingiber (Ginger ขิง), Eucalyptus (ยูคาลิปตัส)

Scents Discription :  ภาพของการดำรงชีวิตระหว่างเช้าจรดค่ำของผู้คนชาวเอเชียที่มักจะตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อออกมาดำรงชีวิตตามวิถีและรูปแบบต่างๆ ของผู้คน กลายเป็นกิจวัตรอันน่าหลงไหลที่ขวักไขว่ไปด้วยความสดชื่น กระปรี่กระเปร่าไปกับกลิ่นอายของการดำรงชีวิตของชาวเอเชีย เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่เป็นแรงบันดาลใจ ของกลิ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ อย่างกลิ่น  Dawn  กลิ่นที่จะทำให้คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไปกับแสงแดด และความสดชื่นที่เจือไปด้วยแรงบันดาลใจดีๆ ในวันใหม่ที่กำลังจะมาถึง ไปกับส่วนผสมต่างๆ ที่ซุกซ่อนไปด้วยความหอมอันละเมียดละไมจากดอก English Lavender ผสานเข้ากับความอบอุ่นของกลิ่นสมุนไพรที่ทำให้ผู้คนได้เข้าถึงความสงบอย่าง Zingiber หรือ ขิง กลิ่นหอมอันอบอุ่นเจือความสดชื่นของขิงสดๆ อันเป็นเอกลักษณ์ และเจือความหอมชวนให้คุณรู้สึกถึงความปลอดโปร่งอย่าง Eucalyptus พืชที่จะช่วยให้ระบบทางเดินหายใจของคุณนั้นสดชื่นในยามเช้าตรู่ ด้วยส่วนผสมที่กล่าวมานั้นทำให้กลิ่น Dawn นั้นมีความหอมสดชื่นที่ลงตัว  ละมุนคลุกเคล้าความสดชื่น รู้สึกได้ถึงความสุขของรุ่งอรุณของเช้าวันใหม่

Scents Characteristics :  Refreshing Blended  

Scents Ideas : 
กลิ่น และผลิตภัณฑ์ :  เหมาะสำหรับใช้งานในทุกช่วงเวลาที่ต้องการความผ่อนคลายสดชื่น เป็นกลิ่นที่เหมาะกับทั้งสภาพอากาศที่ร้อน และเย็น 
เกร็ดความรู้ : 

Blend will with….  :

Scents Details : 
Note : TM
Family : Herb & Spice –  Blended
Sub- Family : Aromatic Herb
Level : Comfortable
Scents Type : 

Clarifying Properties : Asthma
บรรเทาอาการ : กระตุ้นให้มีชีวิตชีวา, ช่วยสร้างสมาธิ, ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง, ลดอาการไข้หวัด, ลดอาการปวดหัว, ลดอาการภูมิแพ้อากาศ
ข้อควรระวัง :  –  

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.