Botanical Database

ชื่อ :  Wind / วินด์, ไวน์ด์

ชื่อทั่วไป : Wind 

ส่วนผสม : Juniper Berry (ผลจูนิเพอร์), Pine Scotch (ลูกสน), Eucalyptus (ยูคาลิปตัส), Neroli (ดอกส้ม), Bergamot (มะกรูดฝรั่ง), Cedarwood (สนซีดาร์)

Scents Discription : ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ว่าสายลมนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ ลม.. ที่เรามองไม่เห็นนั้นคึอธรรมชาติอันแสนวิเศษที่พัดผ่านให้เรารับรู้สึกถึงการมือยู่ของลมแม้อาจจะไม่เห็นตัวตนของลมก็ตาม ลมพัดพาบางสิ่งบางอย่างให้เคลื่อนไหว และยังสามารถพัดพาความรู้สึกต่างๆ ของเราให้สั่นไหวอยู่เช่นกัน จากแรงบันดาลใจของสายลมที่พัดพาใจให้หวั่นไหว เราจึงปรุงแต่งกลิ่นหอมอย่าง Wind ขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของสายลมที่หอมสดชื่นชวนให้คุณรู้สึกสบายดั่งสายลมเย็นๆ ที่พัดพาเอากลิ่นหอมของพืชสมุนไพรต่างๆ มาโอบกอดความรู้สึกของตัวเราไว้กับกลิ่นหอมสดชื่น Juniper Berry และพืชตระกูลสนต่างๆ อย่าง Pine Scotch, Cedarwood ส่งกลิ่นหอมของเปลือกไม้สนที่สะอาดสดชื่นเป็นเอกลักษณ์ เจือกับความหอมเย็นสดชื่นของพืชอย่าง  Eucalyptus, Neroli และ  Bergamot  ชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย  มีความเขียวสดชื่นที่ปลายกลิ่น ให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา 

Scents Characteristics : Relaxing Blended  

Scents Ideas : 
กลิ่น และผลิตภัณฑ์ :  เหมาะสำหรับใช้งานในทุกช่วงเวลาที่ต้องการความผ่อนคลายสดชื่น เป็นกลิ่นที่เหมาะกับทั้งสภาพอากาศที่ร้อน และเย็น 
เกร็ดความรู้ : 

Blend will with….  :

Scents Details : 
Note : MT
Family : Wood – Blended
Sub- Family : Green  Wood
Level : Comfortable
Scents Type : 

Clarifying Properties :   Stress
บรรเทาอาการ :  Calmness (ทำให้ใจสงบ), Vitality (กระตุ้นให้มีชีวิตชีวา), Healing (บำรุงสุขภาพ), Stress (ลดอาการตึงเครียด), Anxiety (ลดความวิตกกังวล)
ข้อควรระวัง :  –  

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.