Botanical Database

ชื่อ : Hay / เฮย์

ชื่อทั่วไป : หญ้าแห้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poaceae

ถิ่นกำเนิด : หญ้าพบได้ทั่วโลก ส่วนหญ้าแห้งถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในรัฐโอคลาโฮมา (Oklahoma) ประเทศอเมริกา

Scents Discription : หญ้า เป็นพืชล้มลุกที่มีหลายชนิด โดยมีประมาณ 780 สกุล 12,000 สปีชีส์ เช่น หญ้าคา หญ้าตีนกา หญ้าแพรก เป็นต้น ส่วนหญ้าแห้งนั้น เกิดจากการนำหญ้าสดหรือส่วนลำต้น และใบของพืชบางชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มาผ่านกระบวนการสามขั้นตอนหลักๆ คือ การตัด ตากแห้งหรือทำให้แห้ง และการอัดฟาง มีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้กับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ และการเกษตรโดยเฉพาะ อย่างการใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยปกติแล้วหญ้าแห้งจะถูกป้อนให้กับสัตว์ที่ไม่สามารถเล็มหญ้าหรืออยู่ในทุ่งหญ้าได้ เช่น ในฤดูหนาว เมื่อเกิดภัยแล้ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นที่นอนสำหรับสัตว์ และใช้คลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแก่สวนนาไร่อีกด้วย นอกจากใช้ในการเกษตร และการปศุสัตว์แล้ว ยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และเครื่องหอมอีกด้วย เพราะน้ำมันที่สกัดจากหญ้าแห้งมีกลิ่นหอมลึกมีเอกลักษณ์ เหล่านักปรุงน้ำหอมจึงมักนำมาเป็นส่วนผสมของน้ำหอม

แรกเริ่ม เมื่อชาวอเมริกันเริ่มย้ายถิ่นที่อยู่ไปทางที่ราบเกรตเพลนส์ หรือบริเวณรัฐโอคลาโฮมา (Oklahoma) ประเทศอเมริกา ในศตวรรษที่ 19 พวกเขามักจะใช้หญ้าแพรรี (prairie) เพื่อเลี้ยงปศุสัตว์ ส่วนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 พบว่ามีการนิยมใช้หญ้าทิโมธี (Timothy) และโคลเวอร์ (clover) ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของยุโรปมากขึ้น หลังจากนั้น หญ้าแอลแฟลฟา (Alfalfa) เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วหลังจากเผยแพร่กันใน Iowa รัฐหนึ่งของประเทศอเมริกา ปัจจุบันหญ้าแอลแฟลฟาก็ยังคงเป็นพืชหลักสำหรับการผลิตหญ้าแห้ง แต่อย่างไรก็ตาม การจะนำหญ้าแห้งไปใช้ในการปศุสัตว์ ควรจะต้องคำนึงถึงคุณค่าทางสารอาหารของพืชชนิดนั้น ให้มีความเหมาะสมกับสัตว์ที่จะบริโภคอีกด้วย

Short Scents Discription : หญ้าแห้งถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในรัฐโอคลาโฮมา ประเทศอเมริกา เกิดจากการนำหญ้าสดหรือพืชบางชนิดมาผ่านกระบวนการทำให้แห้งเพื่อนำไปใช้กับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ การเกษตร ส่วนน้ำมันที่สกัดจากหญ้าแห้งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เครื่องหอม เพราะให้กลิ่นหอมลึก ฉุนฝาดแบบสมุนไพรที่เจือกลิ่นดินแห้ง ให้ความรู้สึกสดชื่น สะอาด ผ่อนคลาย

Scents Characteristics : Hay ให้กลิ่นหอมลึก ฉุนฝาดแบบสมุนไพรที่เจือกลิ่นดินแห้ง ให้ความรู้สึกสดชื่น สะอาด ผ่อนคลาย

Scents Ideas : 
กลิ่น และผลิตภัณฑ์ :  
เกร็ดความรู้ : 

Blend will with….  :

Scents Details : 
Note : MB
Family : Etcetara
Sub- Family : Earthy
Level : Rich
Scents Type : 

Clarifying Properties : Calm
บรรเทาอาการ : – 
ข้อควรระวัง :

We use cookies to give you the best experience.