Botanical Database

ชื่อ : Moss / มอสส์

ชื่อทั่วไป : มอสส์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bryophyta

ถิ่นกำเนิด : มอสส์เป็นพืชขนาดเล็กที่พบเจอได้ทั่วไปในป่าดิบชื้น เจริญเติบโตตามต้นไม้หรือบริเวณที่เปียกชื้นใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ 

Scents Discription : ป่าดิบชื้น คือสถานที่ที่จะได้พบกับพืชอันอัศจรรย์ อย่างมอสส์ พืชขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศภายในป่า เติบโตตามโขดหิน และเปลือกไม้ ตามใต้เงาต้นไม้ใหญ่ในป่าดิบชื้น และลำธารทั่วทุกมุมโลก ถือเป็นพืชกลุ่มแรกๆ ของโลกที่พัฒนาจากน้ำขึ้นสู่บก มีคลอโรฟิลด์สีเขียวไว้สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร จึงสามารถอยู่ได้โดยลำพัง แต่ด้วยโครงสร้างของมอสส์ยังไม่จัดว่าเป็นพืชชั้นสูง เพราะว่ามอสส์ไม่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง อีกทั้งยังปราศจากดอก จึงต้องแพร่พันธุ์ด้วยสปอร์ โดยอาศัยลม น้ำ หรือแมลงพาไป มอสส์จะขึ้นเรียงแน่นติดกัน ดูคล้ายกับพรมที่ปกคลุมต้นไม้ หรือโขดหินเอาไว้

ถึงแม้ว่ามอสส์จะเป็นพืชที่เติบโตมาจากความชื้น และดูเหมือนจะเป็นเพียงวัชพืชเท่านั้น แต่มนุษย์ก็สามารถหาประโยชน์ของพืชชนิดนี้เจอ ตั้งแต่สังคมยุคก่อนอุตสาหกรรม หลายประเทศใช้ประโยชน์จากมอสส์ในการเป็นฉนวนเพื่อป้องกันอากาศหนาวในที่อยู่อาศัย ที่นอน เสื้อผ้า รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ดังที่ชนเผ่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอเมริกา และตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแคนาดาใช้มอสส์เพื่ออุดช่องว่างระหว่างไม้ในบ้านไม้ มอสส์แห้งสามารถดูดซับของเหลวได้ จึงถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์ ดังที่ชนเผ่าในประเทศอเมริกาเหนือใช้มอสส์ทำผ้าอ้อม ทำแผล และซับประจำเดือน 

ในปัจจุบัน มอสส์เริ่มได้รับความนิยมในการนำมาใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ในประเทศเมืองหนาวอย่างประเทศนิวซีแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ มีการปลูก

มอสส์ในลักษณะคล้ายทุ่งนา ซึ่งส่วนของมอสส์ที่ตายแล้วจะอัดแน่นทับถมกันอยู่ด้านใต้ นำไปเป็นเชื้อเพลิงเตาผิงตามบ้านเรือน ส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่จะเจริญเติบโตอยู่ชั้นบน นำไปคลุมดินในกระถาง หรือปลูกเป็นพรมสีเขียววางเรียงตามสวนเพื่อประดับตกแต่งให้สวยงาม นอกจากความสวยงาม มอสส์ยังทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศที่มีชีวิต เพราะช่วยผลิตออกซิเจน ดักจับฝุ่นละอองในอากาศ ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น อีกทั้งยังรักษาอุณหภูมิ และความชุ่มชื้นให้คงที่ มอสส์ยังนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมความสวยความงามอีกด้วย ประเทศจีนใช้มอสส์เป็นยาสมุนไพร เพื่อช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิต ระบบปัสสาวะ และขับก้อนนิ่วในไต 

Short Scents Discription : มอสส์เป็นพืชขนาดเล็กที่พบเจอได้ทั่วไปในป่าดิบชื้น เจริญเติบโตตามต้นไม้หรือบริเวณที่เปียกชื้นใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ในอดีตนิยมนำมาทำฉนวนกันความหนาวเย็น ส่วนในปัจจุบันนิยมนำมาใช้จัดสวนเพื่อความสวยงาม ทั้งยังช่วยในด้านสิ่งแวดล้อม ให้อากาศบริเวณโดยรอบบริสุทธิ์มากขึ้น ด้วยกลิ่นหอมสดชื่น สะอาด มีกลิ่นเขียวสดชื่นคล้ายหญ้า ให้ความรู้สึกเหมือนกลิ่นดินชุ่มชื้น

Scents Characteristics : Moss ให้กลิ่นหอมสดชื่น สะอาด มีกลิ่นเขียวสดชื่นคล้ายหญ้า ให้ความรู้สึกเหมือนกลิ่นดินชุ่มชื้น

Scents Ideas : 
กลิ่น และผลิตภัณฑ์ :  
เกร็ดความรู้ : มอสส์สามารถใช้เป็นตัวช่วยเพื่อศึกษา เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษหรือโลหะหนักในดินได้ โดยสามารถนำตัวอย่างซากมอสส์ที่ทับถมอยู่ใต้พื้นดินบริเวณนั้นมาวิเคราะห์หาสาร และระยะเวลาในการปนเปื้อน

Blend will with….  :

Scents Details : 
Note : B
Family : Etcetara
Sub- Family : Green
Level : Rich
Scents Type : 

Clarifying Properties : Vital
บรรเทาอาการ : บำรุงระบบไหลเวียนโลหิต ระบบปัสสาวะ ขับก้อนนิ่วในไต 
ข้อควรระวัง :

We use cookies to give you the best experience.