Botanical Database

ชื่อ : White Musk / ไวท์ มัสค์

ชื่อทั่วไป : ไวท์ มัสค์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moschidae

ถิ่นกำเนิด : ไวท์ มัสค์ เดิมเป็นชื่อเรียกสารที่ได้มาจากต่อมของกวางมัสค์ตัวผู้ในแถบประเทศธิเบต และเนปาล ในปัจจุบันหมายถึงสารสังเคราะห์ที่ให้กลิ่นคล้ายกัน 

Scents Discription : ไวท์ มัสค์ คือน้ำมันหอมระเหยที่มีมูลค่ามาก เนื่องจากเป็นกลิ่นที่สกัดจากต่อมเพศของกวางมัสค์ตัวผู้เท่านั้น จึงหาจากธรรมชาติได้ยาก ประกอบกับราคาที่แพง และมีเรื่องของมนุษยธรรมเข้ามาข้องเกี่ยว ปัจจุบันจึงมีการเลียนแบบกลิ่นสังเคราะห์ของ ไวท์ มัสค์ ขึ้นมาแทน เพื่อให้กลิ่น ไวท์ มัสค์ ยังคงเป็นส่วนผสมในการตรึงกลิ่นน้ำหอมที่สมบูรณ์แบบดังเดิม ในความจริงกลิ่น ไวท์ มัสค์ ถูกนำมาใช้ในการทำน้ำหอมตั้งแต่สมัยโบราณ และถือเป็นน้ำมันสกัดจากสัตว์ที่มีราคาสูงที่สุดชนิดหนึ่ง กลิ่น ไวท์ มัสค์ ที่แท้จริงนั้นจะเกิดจากกวาง มัสค์ซึ่งหลั่งสารสีน้ำตาลที่มีกลิ่นแรงอันไม่พึงประสงค์ออกมาจากต่อม ซึ่งต่อมกลิ่นที่ว่านี้อยู่ระหว่างท้อง และอวัยวะเพศของกวางมัสค์ เมื่อเก็บสารสีน้ำตาลแล้วจะนำไปทำให้แห้งเป็นผง แล้วแช่ในเอทานอลเป็นเวลาหลายเดือนหรืออาจเป็นปี ซึ่งทำให้กลิ่นมีความหอมที่น่าพึงพอใจมากขึ้น เกิดเป็นโมเลกุลที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ บางเบาคล้ายแป้ง แต่ทรงพลังอย่างยิ่ง น้ำมันหอมระเหยจาก ไวท์ มัสค์ นอกจากจะให้ความหอมในฐานะน้ำหอมแล้ว ความหอมนั้นยังช่วยทำให้จิตใจแจ่มใส กระตุ้นความรู้สึกให้ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี จึงมีการนำมาใช้ในเครื่องหอม ผลิตภัณฑ์ซักผ้า เป็นต้น

Short Scents Discription : ไวท์ มัสค์ เดิมเป็นชื่อเรียกสารที่ได้มาจากต่อมของกวางมัสค์ตัวผู้ มีราคาที่แพง เพราะหาตามธรรมชาติได้ยาก ปัจจุบันจึงมีการเลียนแบบกลิ่นสังเคราะห์ของ ไวท์ มัสค์ ขึ้นมาแทน เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการตรึงกลิ่นน้ำหอมที่สมบูรณ์แบบ ด้วยกลิ่นหวานลึก นุ่มนวล คล้ายน้ำหอมโบราณ ให้ความรู้สึกหอมสะอาด เย้ายวน

Scents Characteristics : White Musk ให้กลิ่นหวานลึก นุ่มนวล เย้ายวน คล้ายน้ำหอมโบราณ ให้ความรู้สึกหอมสะอาด เย้ายวน

Scents Ideas : 
กลิ่น และผลิตภัณฑ์ :  
เกร็ดความรู้ : คำว่า “muska” มาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่า “อัณฑะ”

Blend will with….  :

Scents Details : 
Note : BM
Family : Etcetara
Sub- Family : Musky
Level : Rich
Scents Type : 

Clarifying Properties : Seductive
บรรเทาอาการ :
ข้อควรระวัง : น้ำมันหอมระเหยไม่ควรใช้โดยตรงกับผิวหนังเพราะมีความเข้มข้นมาก อาจทำให้ผิวหนังแสบร้อนได้ ควรผ่านการเจืองจางกับส่วนผสมอื่นๆ – สารเคมีที่มีอยู่ใน ไวท์ มัสค์ สังเคราะห์มีคุณสมบัติในการก่อมะเร็ง

We use cookies to give you the best experience.