Botanical Database

ชื่อ : Seagrass Leaves / ซีกราส ลีฟ

ชื่อทั่วไป : หญ้าทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Posidonia

ถิ่นกำเนิด : หญ้าทะเลเติบโตในทะเลน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึงในหลายส่วนของโลก ตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงอาร์กติกเซอร์เคิล 

Scents Discription : หญ้าทะเล คือพืชล้มลุกที่เติบโตในทะเล อยู่ในบริเวณน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง เพราะต้องอาศัยแสงแดดในการสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตอาหาร วิวัฒนาการมาจากพืชบก กลายมาเป็นเป็นวัชพืชทางทะเลที่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกมุมโลก มีหลากหลายสายพันธุ์ บริเวณน่านน้ำเขตร้อนของมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก จะมีความหลากหลายของหญ้าทะเลมากที่สุด โดยมีมากถึง 14 สายพันธุ์ สามารถพบได้มากที่สุดในอ่าวชาร์ก ทางตะวันตกในประเทศออสเตรเลีย ส่วนแอนตาร์กติกาคือทวีปเดียวที่ไม่มีหญ้าทะเลเติบโตอยู่เลย

แต่ถึงแม้ว่าหญ้าทะเลจะเป็นวัชพืช แต่ก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลสูง เพราะเป็นแหล่งพักพิงอาศัย ไว้หลบซ่อนศัตรู แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน และแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์น้ำขนาดเล็ก และใหญ่ หญ้าทะเลมีระบบรากที่คอยยึดจับเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี และช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำที่พัดพาเข้าสู่ฝั่ง ทำให้อัตราการพังทลายของชายฝั่งลดลง โครงสร้างของแหล่งหญ้าทะเลยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกอน ช่วยในการตกตะกอนของอินทรีย์วัตถุ ตะกอนดิน และยังทำให้เกิดการหมุนเวียนและสะสมแร่ธาตุต่างๆ ในระบบนิเวศ มีส่วนช่วยในการกรอง และปรับปรุงคุณภาพน้ำอีกด้วย นอกจากนี้ หญ้าทะเลยังเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับมนุษย์ผู้อยู่อาศัยริมชายฝั่ง และชาวพื้นเมืองบริเวณนั้นอีกด้วย เป็นแหล่งทำประมงที่สำคัญของชาวประมงและชุมชน หญ้าทะเลยังมีมูลค่าทางอุตสาหกรรมความสวยความงามอีกด้วย แต่ในปัจจุบัน ทุ่งหญ้าทะเลหลายแห่งเริ่มสูญหายเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ เพราะชุมชนส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล การพัฒนาด้านเกษตรกรรมต่างๆ ทั้งเพาะปลูก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำล้วนมีผลกระทบต่อพื้นที่หญ้าทะเลทั้งสิ้น 

Short Scents Discription : หญ้าทะเลคือพืชดอกบนบกที่วิวัฒนาการ และเติบโตในทะเลน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง พบเจอได้หลายส่วนของโลก มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เพราะเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเล และมนุษย์ ทั้งยังป้องกันสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น มีการสกัดหญ้าทะเลเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมความสวยความงาม ให้กลิ่นสดชื่น สะอาด เจือกลิ่นเขียวจางๆ ของหญ้าทะเล ให้ความรู้สึกเย็นสบาย 

Scents Characteristics : Seagrass Leaves ให้กลิ่นสดชื่น สะอาด เจือกลิ่นเขียวจางๆ ของหญ้าทะเล ให้ความรู้สึกเย็นสบาย เขียวสะอาดสดชื่น 

Scents Ideas : 
กลิ่น และผลิตภัณฑ์ :  
เกร็ดความรู้ : ในน่านน้ำไทย พบหญ้าทะเลรวม 12 ชนิดพันธุ์ จากทั้งสิ้นประมาณ 58 ชนิดพันธุ์ที่พบทั่วโลก ในทะเลฝั่งอันดามันพบหญ้าทะเล 11 ชนิด ขาดเพียงชนิดเดียวคือหญ้าตะกานน้ำเค็ม (Ruppia maritima) ซึ่งพบเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยเท่านั้น

Blend will with….  :

Scents Details : 
Note : M
Family : Etcetara
Sub- Family : Aquatic
Level : Gentle
Scents Type : 

Clarifying Properties : Vital
บรรเทาอาการ :
ข้อควรระวัง :

We use cookies to give you the best experience.