Da Nang Garden’s Wrightia

Botanical Database

ชื่อ : Da Nang Garden’s Wrightia / ดานัง การ์เดน ไรท์เทีย

ชื่อทั่วไป : ดอกโมก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa

ถิ่นกำเนิด : ต้นโมกมีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน อย่างประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

Scents Discription : ดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมพอเหมาะพอดีกับการเพาะปลูกต้นโมก จึงส่งผลให้กลิ่นของดอกไม้มงคลสีขาวบริสุทธิ์นั้นหวานหอม เย็น นุ่มนวล ในแบบดอกไม้ตะวันออก ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของต้นโมกมีคำว่า Religiosa จึงสันนิษฐานได้ว่าต้นโมกมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางศาสนาค่อนข้างมาก เป็นพืชที่พบได้ตามศาสนสถาน หรือถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาบ่อยครั้งมาตั้งแต่โบราณ ชาวไทยนิยมปลูกต้นโมกมานานมากกว่า 128 ปีแล้ว เห็นได้จากการพบหนังสือของหมอบรัดเลย์ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ที่กล่าวถึงต้นโมกเอาไว้ และเนื่องจากเป็นพืชที่อยู่คู่ชาวไทยมานานนับร้อยปี ชาวไทยโบราณจึงมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นโมกไว้จะทำให้เกิดความสุข ความเจริญ ความสงบแก่บ้านนั้น เพราะสีขาวบริสุทธิ์ของดอกโมก หมายถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และหมายถึงการมีจิตใจที่ขาวสะอาด นอกจากนี้ยังเชื่อว่าต้นโมกจะช่วยปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆ หลายคนจึงมักเรียกต้นโมกอีกชื่อว่า “ต้นพุทธรักษา” 

โดยปกติ ต้นโมกจะมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร เจริญเติบโตในดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี มีความชื้นปานกลาง เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดแบบเต็มวันจนไปถึงรำไร มักพบตามป่าที่ชื้น และป่าดงดิบ ออกดอกได้ตลอดทั้งปีหากอยู่ในสภาพที่เหมาะสม และจะออกดอกมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จึงยิ่งทำให้ต้นโมกเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมสำหรับคนที่อยากจะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อตกแต่งสวนรอบๆ บ้าน โดยเฉพาะการปลูกเป็นรั้วต้นไม้หรือรั้วธรรมชาติเพื่อบังสายตาจากคนภายนอก และเพิ่มร่มเงาให้กับบ้านได้อีกด้วย ดอกโมกนั้นยังมีประโยชน์ในการนำไปสกัดกลิ่นทำเป็นน้ำอบและน้ำหอมปรุงแต่ง และมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการป่วยได้ เช่น ส่วนดอกใช้เป็นยาระบาย เปลือกต้นใช้แก้ไข้พิษ เมล็ดในใช้แก้ไข้ และใช้รากช่วยขับเลือด เป็นต้น

Short Scents Discription : ต้นโมกมีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน อย่างประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ดอกไม้มงคลสีขาวที่นิยมนำไปประดับตกแต่งสวนรอบบ้านเพื่อความเป็นศิริมงคล มีประโยชน์ทางยาในการช่วยเป็นยาระบาย แก้ไข้ ขับเลือด และนำไปสกัดเพื่อปรุงเป็นน้ำหอม มีกลิ่นที่หวานหอม เย็น นุ่มนวลของดอกไม้ตะวันออก ให้ความรู้สึกเบาสบาย ผ่อนคลาย

Scents Characteristics : Da Nang Garden’s Wrightia ให้กลิ่นหวานหอม เย็น นุ่มนวล ของดอกไม้ตะวันออก ให้ความรู้สึกเบาสบาย ผ่อนคลาย

Scents Ideas : 
กลิ่น และผลิตภัณฑ์ :  
เกร็ดความรู้ : มีความเชื่อของชาวไทยว่าหากปลูกต้นโมกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน โดยคนที่เกิดในวันเสาร์ จะให้คุณที่ดีมากขึ้น

Blend will with….  :

Scents Details : 
Note : M
Family : Flower
Sub- Family : Soft & Powdery Floral
Level : Comfortable
Scents Type : 

Clarifying Properties : Calm
บรรเทาอาการ : เป็นยาระบาย แก้ไข้ ขับเลือด
ข้อควรระวัง :

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.